13 de noviembre de 2010

Guia per a la implantació de programes de conciliació de la medicació als centres sanitaris

Som una societat científica dins el marc de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears (entitat que aglutina més de 80 societats científiques de diferents especialitats de l’àmbit sanitari del nostre país així com diferents filials i entitats científiques adherides), integrada per professionals sanitaris que tenim com a objectiu principal l’aplicació de la farmàcia clínica i l’atenció farmacèutica.